V BAL CHARYTATYWNY

konkurs

Codziennie od 17 do 20 lutego 2014 r. na naszej stronie internetowej
oraz na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego www.katowice.uw.gov.pl
publikować będziemy kolejne pytanie konkursowe.

Aby wziąć udział w konkursie,
należy przysłać na adres e-mail: lubinad@katowice.uw.gov.pl
odpowiedzi na cztery pytania zadane w okresie od 17 do 20.02.2012 r.

Odpowiedzi na pytania muszą być nadesłane do dnia 20.02.2012 do godziny 20:00.

Szczegóły w regulaminie konkursu.


 Pytania konkursowe:

  1. Od którego roku odbywają się Bale Charytatywne Wojewody Śląskiego, na rzecz jakich fundacji zbierano dotąd przy tej okazji fundusze i jakie sumy im przekazano?
  2. W którym roku rozpoczęto budowę gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w którym roku został on ukończony i w jakim stylu został wybudowany?
  3. Dlaczego Twoim zdaniem warto organizować Bale Charytatywne Wojewody Śląskiego? (Wypowiedź nie może przekraczać 1800 znaków).
  4. Z jakiego albumu pochodzi utwór Czesława Niemena „Bema pamięci żałobny rapsod”, napisany do słów Cypriana Kamila Norwida? Gdzie pierwotnie został pochowany generał Józef Bem? (Proszę podać nazwę miejscowości i kraj, w którym obecnie ona leży) Gdzie obecnie spoczywa generał Józef Bem? (Proszę podać nazwę miejscowości i określić miejsce jego spoczynku).