XII Ogólnopolski Konkurs Siedem Grzechów Głównych

Mistrzem w grzeszeniu może zostać każdy. Nie każdy natomiast może zostać mistrzem w artystycznej prezentacji grzechu. Ale okazją do takiej próby sił poeci, malarze i graficy w tej materii będą mieli właśnie teraz. Jak namalować gniew, chciwość, lenistwo? Jak ująć za pomocą słowa siedem grzechów głównych? Jeśli masz pomysł na wyrażenie swojego zdania językiem sztuki – weź udział w konkursie, wybierając jedną lub kilka z czterech kategorii artystycznych: malarstwo, poezja, grafika warsztatowa oraz grafika komputerowa (plakat konkursu) Ostatnia z nich – grafika komputerowa – to kategoria, w której należy stworzyć plakat bieżącej edycji konkursu. 

W pozostałych obrazujemy grzech za pomocą słowa pisanego, technik malarskich lub grafiki warsztatowej. Do wyboru mamy: pychę, chciwość, nieczystość, łakomstwo, zazdrość, gniew oraz lenistwo zwane również znużeniem duchowym. Kiedy już kreatywnie pogrzeszymy na płótnie lub papierze, swoje dzieło należy wysłać do organizatora.

Termin dostarczenia prac (osobiście lub pocztowo) to 27 marca br. (decyduje data stempla pocztowego). 

Wyniki zostaną ogłoszone 10 kwietnia b.r. Uroczysta gala wręczenia nagród, połączona z otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się 17 kwietnia b.r. o godz. 11.00 w Sali Agora Pałacu Kultury Zagłębia.

Dla zwycięzców czekają nagrody finansowe i rzeczowe.


Szczegóły na stronie:

www.palac.art.pl/pl/aktualnosci/xii-ogolnopolski-konkurs-siedem-grzechow-glownych