Profilaktyk roku

Po raz trzeci w Zabrzu przyznano tytuły Profilaktyka Roku. Wyróżnienia otrzymują osoby i instytucje, które przeciwdziałają uzależnieniom.

W tym roku nagrodę indywidualną otrzymał Kazimierz Speczyk. Zdaniem koordynatora do spraw uzależnień w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, Jana Szulika, to postać wyjątkowa.

— Znam go od 1993 roku — mówi Szulik.


— Nagroda zbiorowa trafiła do Fundacji "Pomost", która zajmuje się pomocą osobom wychodzącym na wolność po odbyciu kary więzienia — dodaje Szulik.


Fundacja wspiera także rodziny byłych więźniów. Statuetki Profilaktyk Roku 2015 wręczone zostały w Teatrze Nowym w Zabrzu, uroczystość była połączona z konferencją poświęconą tematyce uzależnień.

Autor: Dorota Stabik