Studia śląskie

Uniwersytet Śląski w Katowicach od nowego roku akademickiego uruchomi interdyscyplinarny kierunek – studia śląskie.

Wykłady i konwersatoria prowadzić będą najlepsi znawcy Górnego Śląska w Polsce, a studia mają być elitarnym kierunkiem. Zgodę na utworzenie nowych studiów, stacjonarnych i niestacjonarnych, wydał w ostatnich dniach senat uczelni. Kierunek zostanie utworzony w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej.

Studia śląskie potrwają cztery semestry, są otwarte dla wszystkich, którzy ukończyli studia licencjackie. Po zakończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej absolwent uzyska tytuł magistra studiów śląskich. Absolwent studiów śląskich będzie przygotowany do pracy w regionalnych instytucjach kultury, samorządowych i pozarządowych. Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy będzie także świetnie przygotowany do pracy naukowej, w tym do podjęcia studiów trzeciego stopnia, przekonuje uczelnia.

Autor: Monika Krasińska