Dobre wieści

Bezrobocie spada, złotówka się umacnia, rynek nieruchomości się obudził, czyli jednym słowem sporo dobrych informacji przed nami. Europejski Kongres Gospodarczy zbliża się milowymi krokami, a w tym roku po raz pierwszy pojawi się w ramach Kongresu inicjatywa, która nosi nazwę Liderzy Przyszłości. Porozmawiamy także o nowej inicjatywie Grupy JSW, czyli o elektrociepłowni Radlin. Ponieważ jak wiemy kondycja spółki do najlepszych nie należy, więc chyba warto docenić to, że pomimo tego stanu rzeczy znaleziono rozwiązanie na budowę proekologicznej instalacji. Jednak przy okazji omawiania nowej inwestycji w Radlinie warto zadać pytanie dlaczego tak ekologiczne przedsięwzięcie nie jest wspierane stosownymi certyfikatami, jak na przykład produkowanie energii z wiatru czy biomasy. Dzisiaj także postaramy się przybliżyć państwu kwestię Rad Nadzorczych, czyli poszukamy odpowiedzi na pytanie po komu taka Rada. 


Rozstrzygnięcie dylematu czy audycja SUMA jest magazynem ekonomicznym czy gospodarczym nie ma znaczenia, ponieważ najważniejsze jest to, na ile można o ekonomii i gospodarce mówić w sposób przystępny.

Na ile skomplikowane zjawiska ekonomiczne można ująć w prosty i zrozumiały język. Natomiast jeszcze ważniejsze jest to, na ile wydarzenia w gospodarce regionalnej, krajowej czy europejskiej przekładają się na życie mieszkańców naszego regionu.

Czyli odpowiedź na pytanie – jak bardzo dotyczy to mieszkańców regionu i co z tego dla nas wszystkich wynika.

Suma - magazyn ekonomiczny