Europejski Kongres Gospodarczy

Do rozpoczęcia Europejskiego Kongresu Gospodarczego zostały już właściwie godziny. Skupimy się na tym, co nowego w tegorocznym spisie tematów. Kolejna sprawa, którą się zajmiemy jest dość mocno związana z pierwszą, ponieważ jest to temat środków unijnych perspektywy finansowej 2014-2020. Czyli nadal pozostajemy w kręgu innowacyjnej gospodarki i współpracy przemysłu z nauką. Perspektywa ta powoli startuje, powoli pojawiają się już pierwsze konkursy, pozostaje więc mieć nadzieję, że polskie firmy skorzystają z tej oferty. Ponadto spotkanie grupy G-20 i pomysły na walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Na koniec spotkanie z doradcą finansowym. Dziś rozmowa o tym, jak rozkręcić własny biznes.


Rozstrzygnięcie dylematu czy audycja SUMA jest magazynem ekonomicznym czy gospodarczym nie ma znaczenia, ponieważ najważniejsze jest to, na ile można o ekonomii i gospodarce mówić w sposób przystępny.

Na ile skomplikowane zjawiska ekonomiczne można ująć w prosty i zrozumiały język. Natomiast jeszcze ważniejsze jest to, na ile wydarzenia w gospodarce regionalnej, krajowej czy europejskiej przekładają się na życie mieszkańców naszego regionu.

Czyli odpowiedź na pytanie – jak bardzo dotyczy to mieszkańców regionu i co z tego dla nas wszystkich wynika.

Suma - magazyn ekonomiczny