Kolejowe stypendia

PKP PLK zaczynają wspierać finansowo uczniów klas o profilach kolejowych.

To sposób na pozyskanie wykwalifikowanej kadry, której zaczyna brakować. Koleje na razie współpracują z sześcioma szkołami, w tym z Zespołem Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach. Szkoła ta podpisała właśnie umowę z PKP PLK. 

— Dotyczy ona programu stypendialnego — mówi dyrektorka szkoły Marzena Orzoł.


Dodatkowo PKP PLK gwarantują stypendystom zatrudnienie w swoim zakładzie. Uczniowie tych kierunków już zacierają ręce.


Program stypendialny w Zespole Szkół w Łazach funkcjonować będzie od nowego roku szkolnego.

Autor: Gabriela Kaczyńska


Wiadomości regionalne