Fundusz stypendialny dla najlepszych

fot. Marta Dobrowolska

Piętnastu studentów z naszego regionu skorzysta z pomocy materialnej w ramach 29. edycji Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego w Katowicach.

Stypendia są przyznawane najlepszym studentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej lub rodzinnej. Fundusze głównie przeznaczane są na pomoce naukowe, mówi wielokrotna stypendystka, absolwentka Politechniki Częstochowskiej, Marta Głuszek.


Pomoc materialną dostają studenci różnych kierunków, uczący się na uczelniach wyższych w całej Polsce. Jednak jest to młodzież pochodząca z województwa śląskiego. Jak mówi Damian Pytel, student prawa i socjologii w Warszawie, stypendia dla wielu młodych ludzi są nie tylko uhonorowaniem ich dotychczasowej pracy, ale i motywacją do tego, aby w przyszłości wspierać swoich młodszych kolegów.


W ciągu 14 lat, 775 studentów skorzystało z pomocy materialnej w ramach Funduszu. W sumie na stypendia dla młodych Ślązaków przeznaczono ponad 1 milion 320 tysięcy złotych.

Autor: Marta Dobrowolska