Centrum Public Relations

W Sosnowcu rozpoczęło swoją działalność Międzynarodowe Centrum Public Relations.

Podczas inauguracyjnej konferencji zaprezentowano wyniki badań dotyczących roli mediów lokalnych w budowaniu demokracji i wolności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli np. seniorów czy osób korzystających z pomocy społecznej.

Jak zauważa doktor Krystian Dudek, który kieruje centrum, ośrodki pomocy społecznej, choć złożone z profesjonalistów, nie zawsze potrafią się promować.


Międzynarodowe Centrum Public Relations powstało przy sosnowieckiej Wyższej Szkole "Humanitas".

Autor: Łukasz Kwaśny