Jak zlikwidować niską emisję

— Nie da się problemu niskiej emisji wyeliminować z dnia na dzień — powiedział w Polskim Radiu Katowice Andrzej Szczygieł, naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Programy ochrony powietrza w województwie śląskim zostały wprowadzone w 2010 roku i zakładają, że w ciągu 10 lat jakość powietrza ma się poprawić. Na razie jednak tempo tych działań jest zbyt małe, by parametry poprawić. Jak podkreśla Andrzej Szczygieł, potrzeba przede wszystkim edukować społeczeństwo w tym zakresie.


Tymczasem ilość emisji pyłów powstałych w wyniku działalności przemysłowej zmniejszyła się o 14 tysięcy ton w ciągu ostatnich 10 lat. Dziś w Katowicach odbędzie się debata "Smog w województwie śląskim – jak uchronić mieszkańców przed tym zjawiskiem?".

Autorzy: Joanna Opas, Jerzy Zawartka


Wiadomości regionalne