Skandalistka Orzeszkowa

W 1904 roku pośród kandydatów do Literackiej Nagrody Nobla pojawiło się nazwisko Elizy Orzeszkowej. Jej kandydaturę zgłosił Aleksander Bruckner, ówczesny profesor Uniwersytetu Berlińskiego. Kandydatura uzyskała poparcie Alfreda Jensena, który w opracowaniach na temat jej twórczości stawiał ją pod niektórymi względami nawet wyżej od Henryka Sienkiewicza.  Członkowie Komitetu Noblowskiego po przeczytaniu dostarczonych książek i nowel Elizy Orzeszkowej zgodnie wyrazili opinię, iż wyróżnienie należy się jej w równym stopniu, co Sienkiewiczowi. W jednym z dokumentów można nawet przeczytać: "O ile w tekstach Henryka Sienkiewicza bije szlachetne polskie serce, to w twórczości Elizy Orzeszkowej bije serce człowieka." O zawirowaniach serca pisarki opowie w dzisiejszej audycji zatytułowanej "Skandalistka Orzeszkowa" prof. Krzysztof Kłosiński.


Pierwsze "Ścieżki miłości" powstały w Radiu Katowice przed 13 laty. Autorzy, Beata Kasztelaniec i Marek Mierzwiak, chcieli pokazać ludzi sławnych i znanych z innej strony, niż piszą o nich wydawnictwa encyklopedyczne.

Interesowało ich jak miłość, ale też i inne uczucia z miłością nierozerwalnie związane, takie jak zdrada, a nawet i nienawiść, wpływały na życie i twórczość tych "Wielkich". Zaczęło się od miłości narodowego wieszcza czyli Adama Mickiewicza, a potem powstało ponad 80 odcinków.

To audycje, które pozwolą spojrzeć na artystę, poetę, pisarza, malarza, trochę inaczej – może odnajdziecie w nich Państwo i swoje przeżycia i rozterki związane z miłością?