Komentarz do zaleceń Komisji

fot. Marcin Rudzki

— Nasza polityka ekonomiczna prowadzona jest racjonalnie i nie mamy się czego obawiać — tak minister finansów Paweł Szałamacha odniósł się do zaleceń Komisji Europejskiej.

Wczoraj Komisja zaleciła Polsce zaostrzenie polityki fiskalnej. Paweł Szałamacha powiedział podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, że wprowadzenie zaleceń Komisji mogłoby negatywnie wpłynąć na polską gospodarkę.


W rekomendacjach Komisji Europejskiej czytamy również, że Polska powinna dążyć do zrównoważenia systemu emerytalnego oraz usunięcia barier inwestycyjnych.

Autor: Łukasz Szwej