Ruda Śląska pomaga bezrobotnym

Kolejny nabór na bony szkoleniowe i dotacje dla młodych bezrobotnych ruszył w Rudzie Śląskiej.

O wsparcie mogą się starać osoby między 18. a 29. rokiem życia. Taka osoba sama wybiera szkolenie, które pomoże w ukształtowaniu drogi zawodowej. Do osób, które chcą prowadzić własny biznes, skierowana jest z kolei propozycja dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Można pozyskać w ten sposób około 23 tysięcy złotych. Pomoc realizowana jest ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska", finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Autor: Dorota Stabik