Silesianie dla Hospicujm Cordis

Działający przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Zespół Pieśni i Tańca "Silesianie" w Chorzowskim Centrum Kultury charytatywnie zagra i zatańczy dla Hospicjum Cordis.

"Silesianie" poza dzialałalnością artystyczną od lat wspomagają instytucje dla dzieci specjalnej troski oraz osób starszych i chorych. Zespół prowadzi też zajęcia dydaktyczne w szkołach województwa śląskiego dotyczące kultury i sztuki ludowej. "Silesianie" w noworocznym koncercie charytatywnym na rzecz Hospicjum Cordis w Chorzowskim Centrum Kultury wystąpią o godzinie 18:00.

Autor: Marlena Barasińska