Święto Plonów

Dożynki gminne w Mesznej koło Bielska-Białej nie będą w tym roku zwykłym świętem plonów.

Klub Gaja we współpracy z Gminą Wilkowice oraz Kołem Gospodyń Wiejskich poprowadzi akcję w ramach projektu "Święto Drzewa wśród pól". Jest on poświęcony roli i znaczeniu zadrzewień i zakrzewień śródpolnych w ochronie różnorodności biologicznej na terenach rolniczych, mówi Jolanta Migdał, koordynatorka projektu.


Na interaktywnej wystawie będzie można poznać gatunki drzew i krzewów występujących w zadrzewieniach śródpolnych oraz sposoby ich wykorzystania w kuchni i ziołolecznictwie. Na oglądających czekają przepisy kulinarne z wykorzystaniem owoców dziko rosnących drzew i krzewów.

Autor: Andrzej Ochodek