Fatalne powietrze. Smog w regionie.

fot. Ryszard Stotko

Fatalna jakość powietrza w niektórych miastach województwa śląskiego, ostrzega Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

Najgorsza sytuacja jest w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej: w miastach Rybnik i Żory oraz w strefie śląskiej: w powiatach rybnickim i mikołowskim. Poziom pyłu zawieszonego PM 10 jest przekroczony.

Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu. Osoby chore na serce mogą się gorzej czuć, mieć uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, może im także brakować tchu. Z kolei osoby mające problemy z drogami oddechowymi mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, może u nich występować także świszczący, spłycony oddech.

Z kolei w środkowej części województwa oraz w Częstochowie jakość powietrza będzie umiarkowana. Na pozostałej części województwa jakość powietrza jest dobra.

Autor: Joanna Opas /rs/


Podobne artykuły