Wspólnota, współczucie, współczułość

"Wspólnota, współczucie, współczułość", to temat 9. Triennale Sztuki Sacrum.

Główny problem, prezentowanej w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, wystawy stanowi pytanie o możliwość wypowiedzenia w języku artystycznym sytuacji egzystencjalnych właściwie języka pozbawionych – rzeczywistości braku/rozpadu/bólu.

Temat ten przedstawiają dzieła wielu znakomitych artystów różnych dziedzin i pokoleń. To ponad sto dzieł malarskich, multimedialnych, fotograficznych i rzeźbiarskich artystów z całej Polski.

Prezentowane race pochodzą z pracowni artystów oraz ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Wystawę 9. Triennale Sztuki Sacrum w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie można oglądać do 29 stycznia.

Autor: Marlena Barasińska/mm