Narodowy Kongres Nauki. Konferencja Programowa.

fot. Ryszard Stotko

Konferencja Programowa przed Narodowym Kongresem Nauki odbywa się w Katowicach.

Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Śląski. Dziś mowa będzie o ścieżkach kariery akademickiej i rozwoju młodej kadry naukowej. Podczas spotkań dyskutowane są najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0.

Spotkanie w Katowicach jest jednym z wydarzeń poprzedzających Narodowy Kongres Nauki, który ma się odbyć we wrześniu 2017 roku w Krakowie.

Autor: Łukasz Kałuża /rs/