Dzień Ofiar Przestępstw

W 1988 roku Parlament Europejski wyznaczył 22 lutego jako Europejski Dzień Ofiar. Jest on obchodzony głównie w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce co roku, od 22 lutego rozpoczyna się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, którego jednym z głównych organizatorów jest Ministerstwo Sprawiedliwości. W ramach tej akcji osoby poszkodowane mogą bezpłatnie zasięgać porad i pomocy prawnej, głównie w sądach i prokuraturach.Audycja poradniczo-edukacyjna podejmująca w formie popularyzatorskiej tematy z zakresu różnych gałęzi prawa, jego przestrzegania i stosowania. Tematy dotyczą w dużej mierze prawa pracy, kodeksu cywilnego, prawa karnego, ale także zagadnień związanych z ochroną konsumentów, kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, prawem spadkowym, majątkowym itp. 

Gośćmi audycji są prawnicy (praktycy) różnych specjalności oraz pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Każdej audycji towarzyszy dyżur telefoniczny eksperta z wybranej dziedziny prawa, który odpowiada na pytania słuchaczy. Najciekawsze fragmenty telefonicznej konsultacji są prezentowane w kolejnej audycji.