Kawa na ławę z Janem Klimkiem

Z rzemieślnikami warto rozmawiać o tym, co oznacza dla nich Konstytucja dla Biznesu i niedawna ustawa o tym, że każde prawo musi mieć ocenę wpływu na małe i średnie firmy. Osobnym tematem jest także kształcenie zawodowe, które w rzemiośle odbywa się od dawna, ale może powinno ulec pewnym modyfikacjom. Niebawem też 24. Gala śląskiego Rzemiosła. Z profesorem Janem Klimkiem, z prezesem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, rozmawia Józef Wycisk.Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.