Kawa na ławę z Aleksandrą Korol - Chudy

Dziś w Katowicach odbędzie się panel dyskusyjny "Kiedy Katowice były Stalinogrodem". Nie jest to tylko i wyłącznie jedno spotkanie. Jest to element międzynarodowego projektu, realizowanego między innymi przez IPN.

W projekcie biorą udział miasta, które także stały się na jakiś czas "miastami Stalina", na przykład rumuński Braszów, czy bułgarska Warna. Projekt, w którym ważną rolę odgrywają wspomnienia naocznych świadków, ma odpowiedzieć na pytanie -  Jak wyglądała w praktyce stalinowska propaganda i ideologizacja przestrzeni publicznej? Jak manifestował się kult Stalina?

Jak żyło się w stolicy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, gdy nosiła ona nazwę Stalinogrodu?

Dziś gościem Kawy na ławę jest Aleksandra Korol - Chudy z katowickiego Instytutu Pamięcii Narodowej.

 


Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.