Pomagać, wspierać, rozmumieć

fot. Beata Tomanek

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy Na Temat Autyzmu. Z tej okazji staramy się więcej dowiedzieć na temat życia z autyzmem, by rozumieć ludzi z autyzmem, wspierać ich i pomagać odnaleźć się w codziennym życiu. Na ten temat rozmawiałam z panią Urszulą Koszutską, dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu, panem Tomaszem Btruchem, psychologiem i inicjatorem pokazu filmu „Życie animowane”, a także dr hab. Mariuszem Wojewodą, ojcem syna z autyzmem.

3 kwietnia odbędzie się w Multikinie w Zabrzu odbędzie się pokaz filmu „Życie animowane” oraz warsztaty dla rodziców dzieci z autyzmem. Rejestracja chętnych pppzabrze@op.pl.

autyzm_03.04.2017_r.__jpg_01

Trwają przygotowania do wielkiego, wielkanocnego śniadania dla wszystkich ludzi, którzy w święta czuja się samotni. Jest to wyzwanie dla organizatorów Fundacji „Wolne miejsce”, ale też szansa dla wszystkich, którzy pragną podzielić się dobrocią.

O swoich zadaniach w tej wielkiej charytatywnej akcji mówili:pani Justyna Kramorz, dyr.Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, Luiza Wysocka, dyrygentka Chóru Świątecznego,pan Adam Myszor, naczelnik kancelarii Prezydenta miasta Świętochłowice oraz Mikołaj Rykowski, pomysłodawcą i głównym organizatorem przedsięwzięcia. 

Spotkania dla wolontariuszy w każdy wtorek o godz.18.00 w BetaMed w Chorzowie przy ul. Racławickiej 20 A. 
Informacje: www.wolnemiejsce.plwigiliadlasamotnych@gmail.comAudycja publicystyczna z elementami edukacji i poradnictwa poruszająca problemy osób niepełnosprawnych oraz ludzi, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Gośćmi audycji są m.in. przedstawiciele instytucji i organizacji (w tym OPP) prowadzących działalność na rzecz takich osób.

Niemal każdy element audycji z ich udziałem posiada walory edukacyjne bądź poradnicze. Wielu audycjom towarzyszą telefoniczne dyżury ekspertów, którzy udzielają porad. Częstymi gośćmi są niepełnosprawni parlamentarzyści i samorządowcy a wśród nich współpracujący z audycją niepełnosprawny poseł Marek Plura.

Audycja zawiera relacje i krótkie formy reportażowe pokazujące wydarzenia i imprezy organizowane dla osób niepełnosprawnych, wśród nich relacje z targów pracy, licznych spartakiad dla osób niepełnosprawnych, akcji pomocowych dla wykluczonych społecznie, działalności charytatywnej wielu fundacji i stowarzyszeń a także osoby działające na rzecz tych środowisk.


Gdzieś obok nas