Rolnicze problemy. Spotkanie specjalistów i rolników.

fot. Łukasz Kałuża

Wojewoda śląski powołał zespół, który ma przeanalizować problemy rolnictwa w regionie.

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim spotykali się specjaliści i rolnicy. Podsekretarz stanu w resorcie rolnictwa, Ryszard Zarudzki mówi, że specyfiką branży w regionie jest duże rozdrobnienie.


Powołany zespół ma zdiagnozować problemy rolnictwa w regionie i przekazać wnioski do strategii rozwoju obszarów wiejskich województwa śląskiego. Zespół liczy 17 osób.

— Zadań jest kilka — mówi wicewojewoda śląski Mariusz Trepka.


Podczas spotkania w Katowicach podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa poinformował, że tegoroczne przymrozki wygenerowały kilkadziesiąt milionów złotych strat. Dotyczy to kilku tysięcy gospodarstw.

— Głównie chodzi o truskawki, ale takżeo warzywa — dodał Zarudzki.


Straty będą pokrywane z rezerwy budżetowej. W województwie śląskim jest około 57 tysięcy rolników.

Autor: Łukasz Kałuża /rs/