Spotkanie Rady ds.Osób Niepełnosprawnych

Spotkanie Rady ds.Osób Niepełnosprawnych

W Urzędzie Wojewódzkim spotkali się przedstawiciele Powiatowych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych, którzy zaprezentowali najważniejsze dokonaniai zastosowanie narzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami, warte upowszechnienia.

W drugiej części audycji seniorzy opowiedzieli o istocie aktywności w wieku 65 plus.Audycja publicystyczna z elementami edukacji i poradnictwa poruszająca problemy osób niepełnosprawnych oraz ludzi, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Gośćmi audycji są m.in. przedstawiciele instytucji i organizacji (w tym OPP) prowadzących działalność na rzecz takich osób.

Niemal każdy element audycji z ich udziałem posiada walory edukacyjne bądź poradnicze. Wielu audycjom towarzyszą telefoniczne dyżury ekspertów, którzy udzielają porad. Częstymi gośćmi są niepełnosprawni parlamentarzyści i samorządowcy a wśród nich współpracujący z audycją niepełnosprawny poseł Marek Plura.

Audycja zawiera relacje i krótkie formy reportażowe pokazujące wydarzenia i imprezy organizowane dla osób niepełnosprawnych, wśród nich relacje z targów pracy, licznych spartakiad dla osób niepełnosprawnych, akcji pomocowych dla wykluczonych społecznie, działalności charytatywnej wielu fundacji i stowarzyszeń a także osoby działające na rzecz tych środowisk.


Gdzieś obok nas