Nawałnica w lasach

fot. Monika Krasińska

W audycji o niszczącej las nawałnicy w Rudach Raciborskich i Kuźni Raciborskiej oraz o ekologicznym wypoczynku harcerzy w Wapiennicy koło Bielska-Białej dzięki wsparciu WFOŚiGW w Katowicach. Zieleń Katowic na międzynarodowej konferencji pod hasłem „Zieleń Miejska Katowice 2017". Jak zawsze w wakacje Wakacyjny kącik piosenki ekologicznej. Nie zabraknie serwisu Agnieszki Tatarczyk.Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach