Żwirkowisko

fot. Szymon Brandys

W audycji:

  • 11 września 1932 roku w katastrofie w lesie pod Cierlickiem Górnym zginęli polscy lotnicy Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. W oficjalnych uroczystościach na Żwirkowisku wzięła udział wnuczka Franciszka Żwirki, Ewa Żwirko-Niwińska z rodziną.
  • drugie spotkanie z Władysławą Magierą, historykiem i autorką „Szlaku Kobiet Śląska Cieszyńskiego”. Tym razem trochę pokonspirujemy... porozmawiamy bowiem o wiedeńskiej komórce wywiadu Armii Krajowej „Stragan” o kryptonimie WO-1, w skład której wchodziło wielu zaolziańskich Polaków. Jedną z nich była wędrynianka Ewa Pilch z domu Mrózek.To audycja o Polakach i dla Polaków mieszkających w Republice Czeskiej. Nasza rozgłośnia chce być na stałe obecna w Państwa domach. Będziemy z naszymi mikrofonami wszędzie tam, gdzie dzieje się co ważnego i gdzie krzewiona jest polskość – w Karwinie, Hawierzowie, Czeskim Cieszynie czy oczywiście Jabłonkowie. Chcemy pokazać, że graniczna rzeka Olza może bardziej łączyć niż dzielić.

Czekamy na Państwa informacje, komentarze pod adresem: zaolzie@radio.katowice.pl.

Polecamy też podcast.


U Polaków za Olzą