Opinie środowiskowe

Dlaczego opinie środowiskowe wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska opóźniają lub uniemożliwiają budowę nowych dróg. Powiemy o fotograficznych pasjach Czesława Śleziaka, przewodniczącego Rady Polskiej Izby Ekologii skoncentrowanych na przyrodzie, zarówno florze, jak i faunie. Nie zabraknie serwisu Agnieszki Tatarczyk.Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach