Nauczyciele

Barbara Zielonka, jedna z dziesieciu najlepszych nauczycielek świata, zaczynała szkołę w Katowicach. Małym Odkrywcom opowiada o jakich nauczycielach marzyła.Mali odkrywcy czyli niedzielne odpowiedzi na pytania, którymi dorosłych zasypują najmłodsi. A skąd to się wzięło? A dlaczego to działa? A kto to wymyślił ? A do czego to służy i po co? Setki pytań, tysiące problemów i nieograniczona wyobraźnia dziecięca.