Dzik

Czy wszystkie dziki są dzikie, jak w wierszu Jana Brzechwy? O urealnienie wizerunku dzika od dawna walczą biolodzy.Mali odkrywcy czyli niedzielne odpowiedzi na pytania, którymi dorosłych zasypują najmłodsi. A skąd to się wzięło? A dlaczego to działa? A kto to wymyślił ? A do czego to służy i po co? Setki pytań, tysiące problemów i nieograniczona wyobraźnia dziecięca.