Pomoc Polakom na Wschodzie

fot. Szymon Brandys

W audycji:

  • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" wspiera Zaolzie (https://pol.org.pl).
  • spotkanie z przewodniczącym Rady Naczelnej Harcerstwa Polskiego w Republice Czeskiej, harcmistrzem Grzegorzem Młynarczykiem.
  • wakacyjne propozycje Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej: obozy językowe dla dzieci i "Wakacje z Dziuplą" (https://obozy-jezykowe.webnode.cz).To audycja o Polakach i dla Polaków mieszkających w Republice Czeskiej. Nasza rozgłośnia chce być na stałe obecna w Państwa domach. Będziemy z naszymi mikrofonami wszędzie tam, gdzie dzieje się co ważnego i gdzie krzewiona jest polskość – w Karwinie, Hawierzowie, Czeskim Cieszynie czy oczywiście Jabłonkowie. Chcemy pokazać, że graniczna rzeka Olza może bardziej łączyć niż dzielić.

Czekamy na Państwa informacje, komentarze pod adresem: zaolzie@radio.katowice.pl.

Polecamy też podcast.


U Polaków za Olzą