Kawa na ławę z wojewodą Jarosławem Wieczorkiem

fot. Ryszard Stotko

Program dla Śląska – drogowy i kolejowy, promesy finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz budowa mostów w ramach programu Mosty Plus, to tematy porannej rozmowy Radia Katowice. Z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem rozmawia Zdzisław Makles.


Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.