W Katowicach rozpoczął się Szczyt Klimatyczny.

W Katowicach rozpoczął się Szczyt Klimatyczny. Głowy państw i eksperci dyskutują o ochronie środowiska i czystym powietrzu. Na Śląsku zapadną te najważniejsze decyzje dotyczące ekologii. W naszym województwie realizowany jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W jego ramach wyodrębniono działania 1.7 dotyczące kompleksowej likwidacji niskiej emisji w regionie. To dla nas priorytet – mówi prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Tomasz Bednarek.Audycja ekologiczna o tym, jak ograniczyć niską emisję i zadbać o czyste środowisko.