Pozytywka: Krzysztof Siwczyk

Gościem Ewy Niewiadomskiej w dzisiejszej Pozytywce będzie Krzysztof Siwczyk.Audycja z pozytywnym wydźwiękiem