Wicewojewoda Robert Magdziarz promuje nowe programy rządowe

fot. Krzysztof Słabikowski

Wicewojewoda, Robert Magdziarz, promuje w Częstochowie nowe programy rządowe.


Bus z logo "Nowa Piątka" stanął przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

— W ten sposób informujemy o programach: 500+, Emerytura +, Niższy PIT, Bez PIT dla młodych oraz Połączenia lokalne — mówi Robert Magdziarz, wicewojewoda Śląski.
Nawiązując do obecności przed częstochowskim ZUS-em wicewojewoda Robert Magdziarz przypomniał o planowanej wypłacie "trzynastki" dla emerytów. — Nastąpi ona w maju — dodaje Robert Magdziarz. 

Drugi bus, z pracownikami ZUS-u oraz Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, odwiedzi Wielowieś, Toszek, Rudziniec i Pyskowice. 

Autor: Krzysztof Słabikowski /pg/