Zmiany w organizacji parkingów na Katowice Airport

Zmienia się organizacja parkingów przed terminalami pasażerskimi na lotnisku w Pyrzowicach.

Jak mówi Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, od dziś system jest bezobsługowy.


Po opłaceniu biletu mamy 25 minut na wyjazd. Przy dojeździe do bramek specjalne kamery zeskanują tablicę rejestracyjną i szlaban otworzy się automatycznie.

— Nowa strefa wyjazdowa związana jest z rozbudową parkingu — podkreśla Piotr Adamczyk.


Osoby niepełnosprawne posiadające ważną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej mogą do 30 minut korzystać z parkingu bezpłatnie. Po przekroczeniu tego czasu muszą uiścić opłatę zgodnie z cennikiem.


Autor: Joanna Opas /pg/