Pasieka dla pszczół na dachu biurowca

Nowa pasieka dla pszczół stanęła na... dachu biurowca GPP Business Park w Katowicach. Wcześniej był to zdegradowany teren poprzemysłowy, na którym kilka lat temu stanął nowoczesny biurowiec.

Pszczele rodziny trafiły do GPP z pasieki Wiesława Londzina z Zabrzegu. To pszczoły miodne rasy Carnica. Charakteryzują się łagodnością, wysoką miodnością i niską skłonnością do rojenia, czyli podziału na kolejne rodziny. To zapewnia utrzymanie silnych rodzin w przyszłości. Hodowla nie jest nastawiona na produkcję miodu, pszczoły raczej mają się przyczynić do podniesienia wartości ekologicznej tamtego terenu.

— Pszczoły mają stać się swoistym testerem tego, jak sobie radzimy z niełatwym wyzwaniem sensownego zagospodarowania tych terenów — podkreśla Mirosław Czarnik, Prezes Zarządu GPP Business Park.

Projekt pasieki realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Śląskim. Jego koordynatorem jest dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny. Celem włączenia GPP do projektu prowadzonego przez naukowców z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska jest poszerzenie grupy pszczelich rodzin poddanych szczegółowym badaniom, skupionym wokół zagadnień stresu środowiskowego.


Autor: Joanna Opas /pg/