Wybitny prawnik doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego

fot. Karolina Miszczak

Uniwersytet Śląski uhonorował tytułem doktora honoris causa wybitnego uczonego prof. Paula Lagarde. 

To postać historyczna w dziedzinie międzynarodowego prawa prywatnego. Rektor uczelni prof. Andrzej Kowalczyk podkreślił jego szczególny wkład w relacje naukowe Polski i Francji.


Jak zaznacza prof. Lagarde, współcześnie, w dobie otwartych granic, praca naukowa w dziedzinie prywatnego prawa międzynarodowego ma szczególne znaczenie. 


Tłumazenia: najważniejszym celem jest to ,żeby sytuacje prawne powstałe w jednym kraju były uznawane w innym kraju i żeby zapewnić harmonię między wytworzonymi w różnych krajach sytuacjami, żeby były one uznawane we wszystkich państwach. 

Doktor honoris causa to akademicki tytuł naukowy przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Uczelnia chciała w ten sposób podziękować profesorowi za jego wieloletnią współpracę. 

Autorzy: Katarzyna Herbuś, Karolina Miszczak /rs/