Światowy Dzień Ubogich

fot. Dariusz Schmidt/Radio Katowice

17 listopada będziemy obchodzić w Kościele III Światowy Dzień Ubogich. Na tę okoliczność Papież Franciszek wystosował swoje Orędzie zatytułowane ”Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał” (Ps 34,7). Idąc za inspiracją Ojca Świętego, w najbliższych „Śladach” podejmiemy temat posługi na rzecz ubogich. Gośćmi programu będą: Wioletta Iwanicka – Richter (Wspólnota Dobrego Pasterza), Małgorzata Wiatr, Hanna Matusz ("Zupa w Kato") i ks. Mariusz Dronszczyk (proboszcz parafii św. Augustyna w Lipinach).
Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl

Ślady - magazyn religijny