Być DARem

DAR, czyli duszpasterstwo akademickie w Rybniku, już od 50. lat buduje wspólnotę żywego Kościoła. Identyfikują się z nim młodzi i starzy, studenci i małżonkowie. To wspólnota, której budowanie nie kończy się wraz z zakończeniem studiów. W miniony weekend DAR przeżywał jubileusz 50. swojego istnienia. Była to okazja, by podziękować, powspominać a przede wszystkim spotkać się z tymi, którzy tę wspólnotę zakładali. O tym czym DAR jest dla młodych ludzi i jak dziś działa opowiadają: Monika i Michał Dziąbkowscy, Krzysztof Wojaczek oraz ks. Wojciech Iwanecki.


 


Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl