Odwiedzamy groby Powstańców Śląskich. Co dalej z cmentarzem żydowskim w Katowicach przy ulicy Kozielskiej?

Pewien Katowicki cmentarz od dłuższego czasu straszył ruiną. Znajdująca się przy ulicy Kozielskiej nekropolia niszczeje i zarasta. Zarówno miasto jak i Gmina Wyznaniowa przez wiele lat bezradnie rozkładały ręce tłumacząc się brakiem środków na remont. 

Jednak ostatnio rozpoczęły się nowe negocjacje i pojawiła się nadzieja, na ocalenie historycznego dziedzictwa żydów katowickich.


Do 1go listopada odwiedzamy groby powstańców śląskich, rozsiane po całym regionie. Część mogił jest odnowionych, niektóre zostały zupełnie zapomniane. Dzisiaj Ewelina Kosałka- Passia szuka śladów po Robercie Oszku...