Odwołanie dyrektor Muzeum Śląskiego. Marszałek zasięgnie opinii ministra.

fot. Ryszard Stotko

Występując na sesji Sejmiku Śląskiego, marszałek województwa Jakub Chełstowski zapowiedział, że wystąpi do ministra kultury z wnioskiem o opinię w sprawie decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę z Alicją Knast, dyrektor Muzeum Ślaskiego. 

Marszałek stanowczo odrzuca pogląd, że jego stanowisko w kwestii odwołania dyrektor Knast ma podłoże polityczne. Jak tłumaczył radnym sejmiku, decyzja jest wynikiem oceny pracy dyrektor muzeum, jako menedżera. Powołał się na pokontrolne sugestie zawarte w audycie działań finansowych placówki. Chodzi o niezachowanie dyscypliny finansowej przy wydatkach środków publicznych. Opinia ministra kultury, negatywna lub pozytywna będzie wiążąca dla decyzji marszałka jako pracodawcy. Muzeum Ślaskie w Katowicach jest instytucją współprowadzoną i współfinansowaną przez Śląski Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Kultury.

Tymczasem ponad tysiąc osób nie zgadza się z odwołaniem dyrektor Muzeum Śląskiego, Alicji Knast. W internecie podpisać można petycję w tej sprawie. Wystosowali ją do marszałka przedstawiciele środowisk artystycznych, twórcy i odbiorcy kultury i sztuki. Autorzy petycji wnioskują o dogłębną i wyważoną analizę sytuacji. Chcą zebrać 2000 podpisów. 

Autorzy: Kamil Jasek, Wojciech Pacula /rs/