Pomnika Króla Jana III Sobieskiego na Jasnej Górze

fot. Zdzisław Makles / Radio Katowice

Przed wejściem na Jasną Górę oficjalnie zaprezentowano dziś Wiedeński Pomnika Króla Jana III Sobieskiego. 

Monument podróżuje po Polsce, ale ma trafić w Wiedniu na Kahlenbergu. Starają się o to Fundacja Order Jana III Sobieskiego oraz członkowie Międzynarodowego Komitetu Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego w Wiedniu na Kahlenbergu. Starania instytucji podkreśla Tomasz Jaskóła —Prezes Fundacji i członek Komitetu.


Pomnik Jana III Sobieskiego waży około 4 ton, ma 3 metry wysokości i prawie 8 metrów długości. Przedstawia króla w natarciu, a zatem niektórzy przyszli powitać go z biało-czerwonymi flagami.


Król Jan III Sobieski na Jasną Górę ofiarował część zdobyczy wiedeńskiej jako wyraz dziękczynienia za tryumf oręża polskiego nad Turkami. Są to m.in. fragment husarskiego skrzydła, tureckie kołczany czy tarcza z żółwiej skorupy. 

Autor: Zdzisław Makles /as/