Adwent- czas oczekiwania na powtórne przyjście Pana.

Radość adwentowego czasu oczekiwania na powtórne przyjście Pana i kolejne obchody Bożego Narodzenia wzmacnia fakt podpisania przez papieża Franciszka dekretu o męczeńskiej śmierci Sługi Bożego ks. Jana Machy. Pierwsza beatyfikacja absolwenta Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, która odbędzie się w przyszłym roku, jest wielkim darem Bożej Opatrzności na nasze czasy. Gościem audycji „Ślady” jest ks. dr Damian Bednarski - postulator w procesie beatyfikacyjnym Męczennika ze Starego Chorzowa. O przyjaźni kapłańskiej, która przekracza próg śmierci i bogactwie osoby przyszłego błogosławionego rozmawiamy w Audycji Ślady - Areopagu Śląskim, na którą zaprasza - ks. Michał Anderko.


 


Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl

Ślady - magazyn religijny