Rybnik walczy o czyste powietrze

Rybnik — jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce walczy o czyste powietrze. 

Członkowie tamtejszych stowarzyszeń przedstawili dziś na Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach swoje postulaty i przekazali je przedstawicielom województwa.

Sytuacja w mieście jest bardzo trudna a wciąż brak radykalnych rozwiązań — mówi jedna z uczestniczek happeningu, Joanna Bulanda


Według Polskiego Alarmu Smogowego w Rybniku jest rocznie 110 dni z powietrzem przekraczającym dopuszczalną normę średniorocznym stężeniu pyłów PM10. Wyprzedza go tylko Pszczyna. 

Autor: Łukasz Kałuża /as/