Sąd podtrzymał decyzję. Areszt utrzymany.

fot. Jarosław Krajewski/Radio Katowice

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej podtrzymał decyzję Sądu Rejonowego ws. aresztów tymczasowych dla trzech osób podejrzanych o przyczynienie się do wybuchu gazu w Szczyrku, 4 grudnia ub. roku, w wyniku czego śmierć poniosło 8 osób. 

Decyzją sądu pierwszej instancji dwóch podejrzanych trafiło do aresztu na 3 miesiące, trzeci na miesiąc. Zażalenie w tej sprawie złożyli obrońcy dwóch pierwszych osób, natomiast z miesięcznym aresztem dla trzeciego zatrzymanego nie zgadzała się prokuratura. Rzecznik sądu okręgowego, sędzia Jarosław Sablik, po ogłoszeniu decyzji wyjaśnił dlaczego sąd nie uwzględnił zażalenia prokuratury.


Po upływie terminów prokuratura będzie mogła ponownie wystąpić o przedłużenie aresztu.


Sędzia Sablik powiedział, że sprawa szczyrkowskiej tragedii jest bardzo skomplikowana, konieczne będzie przeanalizowanie wielu dokumentów oraz przesłuchanie licznych świadków. 

Autor: Jarosław Krajewski /rs/