Oficjalne otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Dziś w Częstochowie oficjalnie otwarto Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Fundację Oczami Brata.

Korzysta z nich 30 osób z niepełnosprawnością uczestniczących w indywidualnych programach rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Jak podkreślają zgodnie opiekunowie i ich podopieczni, warsztaty uczą zaradności życiowej, a nawet pracy – i to zawodowej.


Paweł Bilski,  Prezes Fundacji Oczami Brata, przypomina o poszukiwaniu darczyńców na budowę Domu Oczami Brata, który będzie w Częstochowie miejscem zamieszkania dla kilkunastu niepełnosprawnych.


Fundacja Oczami Brata prowadzi w Częstochowie pracownie aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością, mieszkania treningowe, Specjalistyczno-Opiekuńczą Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży i Teatr. 


Autor: Zdzisław Makles /pg/