Dyrektor Muzeum Śląskiego odwołana. To decyzja zarządu woj. śląskiego.

fot. Joanna Opas/Radio Katowice

Dyrektor Muzeum Sląskiego Alicja Knast odwołana. Decyzję podjął zarząd województwa śląskiego. 

Sprawa ma swój początek w listopadzie ubiegłego roku. To wtedy marszałek Jakub Chełstowski zawnioskował do ministra kultury o odwołanie Alicji Knast ze stanowiska. Powodem miały być liczne nieprawidłowości wykryte w czasie przeprowadzonej kontroli i audytu. 

Odwołanie poruszyło środowiska artystyczne, twórców kultury i sztuki, którzy wystosowali petycję do marszałka.  Minister kultury Piotr Gliński decyzję o odwołaniu pozostawił Zarządowi Województwa Śląskiego. Pełnienie obowiązków powierzono Marcinowi Gwoździewiczowi, dotychczasowemu dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

Autor: Kamil Jasek/ml/