Rozmowa dnia z prezesem Arturem Tomasikiem

Są już wytyczne Europejskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w sprawie nowego reżimu sanitarnego, w którym funkcjonować będzie branża lotnicza po zakończeniu czy osłabieniu fali epidemii. Katowickie lotnisko, w związku z brakiem regularnych połączeń pasażerskich, ponosi ogromne straty. Mimo to cały czas trwają prace przy rozbudowie terminalu B. Z prezesem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, Arturem Tomasikiem rozmawia Piotr Pagieła.Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.