Rozmowa dnia z marszałkiem Jakubem Chełstowskim

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęli wczoraj uchwałę o utworzeniu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Szpitali Powiatowych. To ma dać zielone światło dla poszukiwania środków na wsparcie szpitali.

Co to oznacza w praktyce, na jaką pomoc mogą liczyć te placówki - o to zapytamy marszałka województwa.

— Hejt kierowany pod adresem górników czy służb medycznych to szczyt głupoty — tak skomentował krytyczne komentarze poranny gość Polskiego Radia Katowice, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.


Od jakiegoś czasu w naszym województwie wykrywa się najwięcej przypadków koronawirusa. Zdaniem porannego gościa, duża wykrywalność nowych zakażeń w naszym regionie to efekt przeprowadzania masowych testów i gdyby w innych regionach zacząć przesiewowo badać duże grupy pracownicze, wynik mógłby być bardzo podobny do tego, jaki mamy na Śląsku.
/pg/Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.