Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uzyskał zagraniczną akredytację APHEA

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako pierwszy w Polsce uzyskał zagraniczną akredytację APHEA dla kierunku studiów Zdrowie Publiczne. 

Jak mówi Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu profesor Piotr Romaniuk, osoby podejmujące kształcenie w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach mają gwarancję, że zarówno program nauczania, jak i jego realizacja spełniają najwyższe międzynarodowe standardy, a dyplom ukończenia studiów jest tak samo prestiżowy jak innych najlepszych uczelni na świecie. 


Akredytacja APHEA została przyznana na okres sześciu lat z możliwością przedłużenia. Autor: Kamil Jasek /as/